MAPOVÝ SERVER
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
v ÚSTÍ NAD LABEM

Laboratoř geoinformatiky

Česká republika

Výstupy z projektů MŽP ČR, více na http://projekty.geolab.cz

Interpretace starých map - Ondřejov
Interpretace starých map Podřipska
Interpretace starých map Kobylí
Interpretace starých map Mostecka
Interpretace starých map Zlaté stoky
Interpretace starých map Labských pískovců
Interpretace zaplavených oblastí po stavbě Žlutické přehrady z map III. vojenského mapování.

Studentské projekty pro podporu rozvoje turismu a ochrany životního prostředí v oblasti Krušných hor a CHKO Kokořínsko. Projekty vznikly při seminářích předmětu GIS2 a GIS3 ve spolulráci s místními organizacemi (Horská služba Krušné hosry, Klub Českých turistů, CHKO Kokořínsko) a dalšími neziskovými organizacemi.

Krušné hory
CHKO Kokořínsko

Egypt

Mapové projekty vzniklé ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha. Oblast archeologických výzkumů na české koncesy v Abúsíru.

Archeologická lokalita Abúsír

Projekty v Súdánu

Informace o projektech ze Súdánu jsou na adrese http://sudan.geolab.cz
Mapa archeologické lokality Fox Hill Al Hugeir Abu Dom


Mapový server byl financován z rozvojového projektu MŠMT v roce 2009.

Webmaster: petr.novak@ujep.cz | © UJEP 2009 - 2010