MAPOVÝ SERVER
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
v ÚSTÍ NAD LABEM

WMS služby na mapovém serveru

Podkladové vrstvy pro Ústecký kraj
I. vojenské mapování: http://mapserver.geolab.cz/arcgis/services/NAKI_Zanikle_obce_basemaps/IVM_UL_kraj/MapServer/WMSServer
II. vojenské mapování: http://mapserver.geolab.cz/arcgis/services/NAKI_Zanikle_obce_basemaps/IIIVM_UL_kraj/MapServer/WMSServer
III. vojenské mapování 1:25 000: http://mapserver.geolab.cz/arcgis/services/NAKI_Zanikle_obce_basemaps/IIIVM_UL_kraj/MapServer/WMSServer
SMO-5 1953: http://mapserver.geolab.cz/arcgis/services/NAKI_Zanikle_obce_basemaps/Most_SMO_1950/MapServer/WMSServer


Dakšá WMS služby budou průběžné dodávány

Mapový server byl financován z rozvojového projektu MŠMT v roce 2009.

Webmaster: petr.novak@ujep.cz | © UJEP 2009 - 2015