MAPOVÝ SERVER
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
v ÚSTÍ NAD LABEM

Specializované mapy

2016

Machová, Iva, Novák, Petr, Kučerová, Markéta. Druhová skladba dřevin ve stromovém patře agrárních valů a teras podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří. FZP_MAP_NOV_2016_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2016.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Machová, Iva, Novák, Petr, Kučerová, Markéta. Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů a teras podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří. FZP_MAP_NOV_2016_2. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2016.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák, Petr, Machová, Iva, Kučerová, Markéta. Identifikace valů v prostředí GIS včetně verifikace v terénu a porovnání šířek valů různými metodami. FZP_MAP_NOV_2016_3. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2016.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Kučerová, Markéta, Machová, Iva, Novák, Petr, Popelka, Jan. Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů a teras podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří FZP_MAP_NOV_2016_4. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2016.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

2013

PACINA, Jan, Brůna Vladimír a Eliška Vajsová. Vývoj hydrografické sítě mezi roky 1720 a 2010 v oblasti dolů Nástup Tušimice. FŽP_MAP_PAC_2013_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, Brůna Vladimír a Eliška Vajsová. Změny reliéfu v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice vlivem antropogenní činnosti. FŽP_MAP_PAC_2013_2. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, Brůna Vladimír a Eliška Vajsová. Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice. FŽP_MAP_PAC_2013_3. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.


2012

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Analýza vývoje reliéfu části Mostecké pánve mezi roky 1938 a 2008. FŽP_MAP_PAC_2012_15. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Analýza vývoje reliéfu části Mostecké pánve mezi roky 2008 a 2012. FŽP_MAP_PAC_2012_16. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Rekonstrukce hydrografické sítě z map III. vojenského mapování pro oblast Mostecké pánve. FŽP_MAP_PAC_2012_14. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Rekonstrukce hydrografické sítě z map II. vojenského mapování pro oblast Mostecké pánve. FŽP_MAP_PAC_2012_13. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Krajinný pokryv v okolí zámku Jezeří – interpretace Císařských otisků z roku 1842. FŽP_MAP_PAC_2012_10. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi lety 1938 a 1953. FŽP_MAP_PAC_2012_12. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Krajinný pokryv v okolí zámku Jezeří – interpretace SMO-5 z roku 1955. FŽP_MAP_PAC_2012_11. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi lety 1953 a 2008. FŽP_MAP_PAC_2012_18. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, NOVÁK, Kamil a Jan POPELKA. Analýza profilů rekonstruovaného reliéfu v oblasti Mosteckého jezera z let 1938, 1953, 1972, 1982 a 2008. FŽP_MAP_PAC_2012_5-9. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

NOVÁK, Petr, SYNEK, Václav a Jan POPELKA. Odhad znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí. FZP_MAP_POP_2012_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Fox Hill, Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). 1:1500, FŽP_MAP_PAC_2012_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Sphinx(SBK.W-60), Sabaloka Dam Region, Sudan (2011–2012). 1:300, FŽP_MAP_PAC_2012_2. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Uncovered Features on Terrace 1 at Fox Hill. Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). 1:200, FŽP_MAP_PAC_2012_3. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Collection of plans of archaeological soundings on terrace 1 at Fox Hill, Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). FŽP_MAP_PAC_2012_4. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.


2011

PACINA, Jan a Lukáš Weiss. Vývoj reliéfu v oblasti Velkolomu Bílina mezi roky 1938 a 1995 (rekonstrukce z leteckých snímků). 1:100 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.
Mapová aplikace

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj krajiny v oblasti elektrárny Prunéřov (interpretace map z let 1938 a 2008). 1:60 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Eliška Vajsová Vývoj reliéfu v okolí elektrárny Prunéřov (mezi roky 1938 a 2008). 1:80 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Eliška Vajsová Vývoj reliéfu v rámci lomu ČSA (mezi roky 1938 a 2008). 1:60 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj krajiny v oblasti lomu ČSA (interpretace map z let 1938 a 2008). 1:50 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj reliéfu v okolí jezera Most (mezi roky 1938 a 2008). 1:50 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.
Mapová aplikace

POPELKA, Jan a Jan PACINA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi roky 1936 a 2008 (rekonstrukce ze starých map a leteckých snímků). 1:22 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

POPELKA, Jan a Jan PACINA. Změna reliéfu v okolí zámku Jezeří (okres Most). 1:20 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological map of Fox Hill Al Hugeir Abu Dom, Sudan. 1:1 300. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.
Mapová aplikace

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological map of Fox Hill Al Hugeir Abu Dom, Sudan, Terrace 1, Sondage 1. 1:30. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological map of Fox Hill Al Hugeir Abu Dom, Sudan, Terrace 1, Sondage 2. 1:30. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák Petr; Hanuš Marek; Vráblíková Jaroslava; Zoubková Lenka Návrh na vyhlášení památných stromů v Podkrušnohoří FZP_NOV_MAP5. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák Petr; Synek Václav. Znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí FZP_NOV_MAP6. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.


2010

Brůna, V., Křováková, K. Kobylí - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_11. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Kobylí - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_12. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Labské pískovce - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_13. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Labské pískovce - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_14. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Mostecko - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_7. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Mostecko - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_8. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Ondřejov - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_1. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Ondřejov - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_2. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Podřipsko - interpretace map II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_5. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Podřipsko - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_4. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Zlatá stoka - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_9. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Zlatá stoka - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_10. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Pacina, J. Interpretace oblastí zaplavených po stavbě vodní nádrže Žlutice z map III. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_3. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Pacina, J., Popelka, J. Vliv přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl na chráněná území a prvky územních systémů ekologické stability v Krušných horách. FŽP_PAC_MAP_6. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.

Hýlová, A., Popelka, J. Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus). Krušné hory - Fláje (roky 2006-2010). FŽP_HP_2010_2. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010. – mapy dostupné pouze interně

Hýlová, A., Popelka, J. Výskyt samců sýce rousného a oblasti s pravděpodobným výskytem lovných okrsků. Krušné hory - Fláje (rok 2010). FŽP_HP_2010_1. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010. - mapy dostupné pouze interně

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002. FZP_ELZ_MAP3. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa3_Adolfov.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP4. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.   Ve formátu .pdf dostupné na  http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa4_Libouchec.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras na úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP2. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa2_Oblik.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP1. Vytisknuto ve formátu A1,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na  http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa1_Vernerice.pdf

Novák Petr Mapování zeleně ve čtvrti Skřivánek v Ústí nad Labem FZP_NOV_MAP1. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák Petr Zapojení výsadby ve čtvrti Skřivánek v Ústí nad Labem FZP_NOV_MAP2. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák Petr Zdravotní stav zeleně ve čtvrti Skřivánek v Ústí nad Labem FZP_NOV_MAP3. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Novák Petr Vitalita zeleně ve čtvrti Skřivánek v Ústí nad Labem FZP_NOV_MAP4. KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.


Mapový server byl financován z rozvojového projektu MŠMT v roce 2009.

Webmaster: petr.novak@ujep.cz | © UJEP 2009 - 2010