MAPOVÝ SERVER
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
v ÚSTÍ NAD LABEM

Projekty

MK ČR (NAKI) - Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví


Mapové výstupy:

MK ČR (NAKI) - Databáze zaniklých obcí a rekonstrukce reliéfu pro zachování kulturního dědictví


Mapová aplikace:

MK ČR (NAKI) - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech


Mapové výstupy:

MK ČR (NAKI) - Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén


Mapové výstupy:

Cíl 3 - ArchaeoMontan - středověké hornictví v Sasku a Čechách


Mapové výstupy:

MMR WD-44-07-1

Půdní portál - Výstup projektu MMR WD-44-07-1 (řešitel: prof. Vráblíková)

TransEcoNetMapový server byl financován z rozvojového projektu MŠMT v roce 2009.

Webmaster: petr.novak@ujep.cz | © UJEP 2009 - 2015